Wednesday, 21 December 2011

UNIT 3 / SUBJEKTIF/ PENGUKUHAN

Susun perkataan-perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul.
1.             akan     /     majlis  /    pukul  /  itu  /   dimulakan  /   petang.  /    pada   /  enam
____________________________________________________________________
2.             kejayaan  /  tercapai  /   titik   /   dan   /   peluh   /   hasil   /   kampung.   /    kerjasama   /   penduduk   /   ini
____________________________________________________________________
3.             Kami   /    pulang  /    akan   /    ke   /    minggu   /    kampung   /  depan.
____________________________________________________________________
4.             dari   /    ladang.   /    membawa   /    kelapa   /    tandan   /    sawit   /    digunakan traktor   /    keluar
____________________________________________________________________
5.             banyak   /    Sayur-sayuran   /    vitamin.   /    mengandungi
____________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment