Wednesday, 21 December 2011

UNIT 2 / STRUKTUR / PENGAYAAN

     Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai
  1. Murid-murid kelas B tidak __________________ murid kelas A.
  2. Noni menangis kerana ____________________ oleh budak nakal.
  3. Jee Hoo _____________________ melihat kedatangan kami.
  4. Daniel ___________________ bersungguh-sungguh untuk berjaya dalam ujian itu.
  5. John __________________ sambil memetik gitar.
    berusaha          terkejut          menyanyi       sepandai         dipukul

No comments:

Post a Comment