Wednesday, 21 December 2011

UNIT 2 / OBJEKTIF / PENGAYAAN

Isi tempat kosong dengan imbuhan awalan yang paling sesuai.

1.    Mohan _______________ dan gembira kerana mendapat tempat pertama dalam pertandingan bercerita.
A   disyukuri               B   bersyukur            
C   mensyukuri            D   tersyukur
2.    Pelbagai jenis buku cerita _______________ di perpustakaan itu.
A   terdapat                 B   didapati                
C   mendapati              D   mendapatkan
3.    Selain membaca dan mengulang kaji, Mun Kit juga _______________ karangan di perpustakaan.
A   menulis                  B   dituliskan              
C   menuliskan            D   penulisan
4.    "Halia, serai dan pokok kesum itu ________________ oleh ibu," kata Sok Yee.
A   ditanam                 B   menanam              
C   ditanamkan            D   menanam
5.    Thomas ________________ serpihan kaca semasa bermain di padang.
A   terpijak                  B   memijak                
C   dipijak                   D   berpijak
6.    Melur berjalan sambil _________________ sedulang hidangan.
A   memikul                B   menjinjing             
C   menatang               D   mengepit
7.   Apabila mendengar penjelasan daripada gadis itu, semua orang _____________.
A   terpaku                  B   terharu                  
C   tertawa                  D   tercengang
8.   Kehidupan petani di kawasan itu akan terus ___________ jika kemarau masih berlanjutan.
A   tersekat                  B   terhimpit               
C   terkandas               D   terbantut

No comments:

Post a Comment