Wednesday, 21 December 2011

UNIT 3 / OBJEKTIF/ PENGAYAAN

Pilih jawapan yang paling sesuai.
1.    Lee Ann ________________ gula-gula kerana asyik bercakap ketika makan.
A    tertelan                 B    menelan               
C    telan                      D    bertelan
2. Kita akan _______________ peperiksaan UPSR dua tahun lagi.
A    duduk                   B    menduduki          
C   diduduki                D    terduduk
3. Kita mesti ___________________ setiap topik yang diajar oleh cikgu.
A     memahami           B    melupai                
C   merangka               D    merenung
4. Penternak ikan air tawar itu sedang ____________ makanan kepada ikan-ikannya.
A   menggantung        B    membuang           
C   mencucuk              D   menabur
5. Kami ________________ kereta ayah yang rosak itu.
A  menolak                  B    membelit               
C   memimpin              D   menongkat
6. Gerard ______________ kepalanya yang gatal.
A  menghiris                B   mengguris             
C   menggaru               D   menumbuk

No comments:

Post a Comment