Wednesday, 21 December 2011

UNIT 3 / OBJEKTIF/ PEMULIHAN

Pilih jawapan yang paling tepat.
1.    Ibu _______________ membasuh kain di dalam bilik air.
A         belum              B         telah               
C         mesti               D         sedang
2.    Puan Maggie _________ selamat melahirkan anak yang keempat.
A         belum              B         telah               
C         mesti               D         sedang
3.    Lina ____________ makan tengah hari lagi walaupun sudah pukul tiga petang.
A         belum              B         telah               
C         mesti               D         sedang
4.    Dia __________ berada di hospital untuk rawatan selanjutnya.
A         belum              B         telah               
C         mesti               D         sedang
5.    Kita ______________ berdiri tegak ketika lagu "Negaraku" dinyanyikan.
A         belum              B         telah               
C         mesti               D         sedang

No comments:

Post a Comment