Wednesday, 21 December 2011

UNIT 2 / OBJEKTIF/ PENGUKUHAN

Pilih jawapan yang betul.
1.    Ida mengikat rambut ______________ yang panjang mengurai itu.                                  
A   -nya                       B   saudari                  
C   beliau                     D   puan
2.    _________________ berempat akan mewakili sekolah dalam perbahasan peringkat negeri.
A   Kita                       B   Dia                        
C   Saudara                 D   Mereka
3.    "Bolehkah ______________ tunggu sebentar kerana Encik Zakaria sedang bermesyuarat," kata setiausaha itu.
A   kamu                     B   baginda                 
C   saudara                  D   mereka
4.        _____________________ akan memperbaiki rumah Pak Hassan yang usang itu secara bergotong-royong.
A   Dia                         B   Saya                      
C   Encik                     D   Kami
5.    Empat orang murid Kelas Empat Emas didenda berdiri di luar bilik darjah kerana __________ tidak membuat kerja sekolah.
A   mereka                   B   kami                      
C   kita                         D   anda

No comments:

Post a Comment