Tuesday, 22 November 2011

UNIT 1 / OBJEKTIF/ PENGUKUHAN

Pilih kata ganti nama diri yang paling sesuai.
1.                  _________________ merupakan tetamu kehormat yang dijemput untuk merasmikan mesyuarat itu.                                                                                                                            
 A   Beliau                    B   Nya                      
  C   Mereka                  D   Dia
2.        Chee Meng selalu datang lambat ke sekolah kerana rumah ______________ jauh dari sini.
A   awak                      B   nya                        
 C  engkau                    D   beliau
3.   "_____________________ boleh pergi ke kantin sekarang," kata Cikgu Hamzah kepada    
      Faizah.
A   Mereka                  B   Dia                        
 C  Nya                         D   Kamu
3.    "Saya berharap ______________ dapat meluluskan cuti saya ini kerana ayah saya sedang   
  sakit tenat," rayu Devi kepada Encik Zulkifri.
A   kamu                     B   puan                      
 C   awak                      D   tuan
4.    "Mengapakah _____________ masih berada di sini?" tanya Abdul kepada Mei Ling dan 
  Prakash.
A   anda                      B   kami                      
 C   kalian                     D   engkau

No comments:

Post a Comment