Tuesday, 8 November 2011

Latihan Pengayaan 1

UNIT 1 / OBJEKTIF / PENGAYAAN
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
1.      _______________ majlis perkahwinan kamu akan diadakan?
A   Bilakah                  B   Siapakah               
C   Berapakah             D   Bagaimanakah
2.      _______________ bilangan adik-beradik kamu?
A   Bilakah                  B   Apakah                 
C   Berapakah             D   Mengapakah
3.      _______________ kamu berdiam diri sahaja?
A   Apakah                  B   Manakah               
C   Mengapakah          D   Bagaimanakah
4.      Ayah membeli senaskhah _______________ untuk mengetahui perkembangan terbaharu yang berlaku di Gaza.
A   risalah                    B   surat khabar          
C   novel                      D   kamus                   
5.      _____________ disambut setiap tahun untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara.
A   Hari Wilayah         B   Hari Gawai           
C   Hari Pahlawan       D   Hari Kebangsaan
6. Dalam cerita rakyat, __________________ merupakan watak binatang yang sangat bijak.
A   Si Comel               B   Pak Belang                       
C   Sang Kancil           D   Sang Rangkak
7.    Perdana Menteri Malaysia akan ke Jepun. ______________ akan berada di sana selama tiga hari.
A   Beta                       B   Beliau                   
C   Tuanku                  D   Baginda
8.    Chee Meng murid yang bijak walaupun ________________ cacat penglihatan.
A   ia                           B   kamu                     
C   beliau                     D   engkau

No comments:

Post a Comment