Saturday, 15 October 2011

Usaha MBMMBI

Program-program akademik dan peningkatan akademik telah dijalankan:-

Program akademik
1. P&P
-Ejaan secara terancang setiap minggu
-Rencana setiap minggu
-Penilaian
-Penulisan Bahagian A, B dan C
-Bina ayat sendiri

2. PLBS
-Perlu dijalankan dengan sistematik dan terancang
-Sijil akan diberi kepada semua murid Tahun Enam

3. KIA2M, PINCH, PROTIM
-Perlu dilaksanakan secara terancang supaya masalah penguasaan 2M tidak berlarutan yang sangat mempengaruhi pencapaian UPSR

4. NILAM
-Pelaksanaan tahun 2008 tidak lancar disebabkan oleh beberapa faktor terutamanya kekangan masa
-Beberapa perubahan akan dibuat untuk mengatasi masalah ini

Program peningkatan akaedemik
1. Program Bijak Kata
-Program bacaan karangan sesi pagi akan ditukar kepada bacaan senarai rangkai kata bersama makna dalam Bahasa Cina
-Program ini akan dijalankan pada hari Selasa dan murid menulis ejaan pada hari Khamis
-Guru masa pertama setiap kelas menguruskan program ini di kelas masing-masing
-Murid menyemak sendiri dan akan disahkan oleh guru BM
-10 perkataan setiap minggu

2. Program Pintar Cerdas Bahasa
-Mengadakan kuiz mingguan untuk semua murid
-Murid akan menghantar jawapan setiap minggu setelah menjawab soalan pada sudut Bahasa Melayu
-Hadiah akan disediakan untuk setiap bulan/ penggal/ tahun
-Perincian program ini akan dibincangkan kemudian

3. Kempen Gerakan Membaca
-Murid akan membaca 10 ayat nilai sebanyak dua kali dan diketuai oleh seorang murid pada hari perhimpunan
-Bacaan nilai murni akan dijalankan sebelum nyanyian lagu Negaraku

4. Program Titian Kasih
-Program ini akan dijalankan pada hari Rabu setiap minggu
-Semua guru BM Tahun Enam perlu mengenal pasti calon Program Titian Kasih

5. Program Citra Bestari
-Kelas Bimbingan Mingguan (Tuisyen Petang) akan dijalankan seperti yang telah ditetapkan oleh guru besar
-Penambahan waktu Tahun Lima akan dibuat bersesuaian dengan program Pra-UPSR

6. Pra UPPM 1 dan Pra Percubaan UPSR Tahun Enam
-Tujuannya adalah untuk memberi kesedaran kepada murid mengenai aras pencapaian mereka dan meneruskan usaha gigih untuk mencapai kejayaan yang lebih baik
-Pendedahan format soalan UPSR yang sebenar kepada murid
-Pra UPPM 1 akan dijalankan tiga minggu sebelum UPPM 1
____________________________________________

KLINIK BAHASA
-Klinik Bahasa akan diadakan pada salah satu slot Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
-Penderamah ialah Munsyi Dewan

CERAMAH/ BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SOALAN
-Ceramah teknik menjawab soalan Bahasa Melayu akan diberikan kepada calon UPSR
-Akan diadakan semasa Kem Motivasi UPSR mengikut takwim sekolah

POSTMORTEM DAN ANALISIS ITEM SETIAP KALI UJIAN
-Guru Bahasa Melayu akan membuat postmortem dan analisis item setiap kali ujian
-Bertujuan untuk mengenal pasti kelemahan murid mengikut soalan sekaligus dapat membimbing murid pada tajuk yang kurang dikuasai oleh mereka

DISKUSI BAKAN SEJAWAT
-Perbincangan boleh dilakukan secara formal atau tidak formal sepanjang masa dan mengikut keperluan semasa
-Diskusi dibuat bertujuan berkongsi sebarang maklumat dan menambah ilmu pengetahuan mengenai Bahasa Melayu

MODUL TEKNIK PENGAJARAN DAN PENANDAAN
-Setiap guru Bahasa Melayu akan dibekalkan dengan modul teknik pengajaran dan penandaan Bahasa Melayu
-Modul ini akan menerangkan serba sedikit mengenai format penandaan Kertas 2 Bahasa Melayu mengikut format UPSR

PERJUMPAAN DENGAN IBU BAPA
-Perjumpaan dengan ibu bapa murid dibuat semasa Hari Terbuka sekolah mengikut takwin sekolah
-Selain itu, perjumpaan boleh dibuat secara tidak formal untuk membincangkan prestasi atau masalah yang dihadapi oleh anak mereka

KLINIK INTENSIF
-Klinik intensif akan diadakan sebelum murid menduduki peperiksaan UPSR
-Ia bertujuan untuk membantu dan membimbing murid sebelum mereka menduduki UPSR


KALAU GURU MENGAJAR SAMBIL BERLAKON
MURID BELAJAR DENGAN TEKUN

KALAU GURU MENJADI PEMUDAHCARA
RAMAI MURID PANDAI BERBICARA

KALAU GURU MENGAJAR TANPA MENILAI
TAK AKAN TAHU MURID BODOH ATAU PANDAI

KALAU GURU KURANG MENGAJAR
DAPATLAH MURID YANG KURANG AJAR

KALAU GURU KURANG MERANCANG
DALAM BILIK DARJAH BANYAK TEMBELANG

No comments:

Post a Comment