Friday, 14 October 2011

MBMMBI

Pengenalan kepada MBMMBI
Dasar MBMMBI dilaksanakan oleh KPM mulai tahun 2011, strategi utama memartabatkan bahasa Melayu melibatkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar mata pelajaran sains and mathematik di sekolah rendah and menengah serta penambahbaikkan terhadap pendekatan p&p bahasa Melayu.
Manakala strategi utama memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris melibatkan penambahbaikkan kurikulum bahasa Inggeris, penyediaan guru dan bahan yang mencukupi lagi berkualiti bagi melaksanakan kurikulum tersebut.

No comments:

Post a Comment