Monday, 26 September 2011

Hasil P&P

Berikut merupakan karya daripada anak-anak murid saya Tahun 4B.Kita boleh mereka cipta dengan menggunakan barang buangan.
Hasil-hasil tersebut kreatif and cantik.

通过创意的教学,一双巧手可把废物制作成小巧可爱的布娃娃。
在课堂上教导学生制作过程之前,先引导学生如何在家里收集废物、
选定材料、制作布娃娃,并将这些过程记录起来,
让学生在班上展示他们的作品,并口述制作过程。
之后学生可通过自己的经验,写出一篇完整的文章。

Begitu gembiranya apabila murid-murid mempersembahkan hasil kerja mereka.

No comments:

Post a Comment